PROSJEKTSTILLING: BASISTRENING FOR ALLE I NY TURNHALL

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 23. Apr 2024

Fredrikshalds Turnforening har fått støtte til å gjennomføre et prosjekt som skal sørge for en kompetanseheving av kroppsøvingslærere og barnehagepersonell slik at den nye turnhallen i Halden Arena kan benyttes til både lek og undervisning. I den anledning søker vi etter en person med turnfaglig bakgrunn/utdannelse som kan jobbe ett år i opptil 50 % stilling.

Eksempler på arbeidsoppgaver vil være:

· Kontakt med skoler og barnehager i Halden kommune

· Lage materiell for opplæring av skole- og barnehagepersonell i bruk av apparater i turnhall

· Gjennomføre undervisningsøkter i turnhallen

· Opprette og gjennomføre et gratistilbud etter skoletid for barn

· Lage korte statusrapporter på prosjektets gang

· Prosjektbudsjett og -regnskap

Du er:

· Engasjert i å fremme integrering og helse gjennom mulighetene som ligger i å bruke en turnhall

· Kjent med å bruke turnapparater på en sikker måte

· Pedagogisk anlagt og evner å lage opplegg for både voksne og barn

· Selvgående og initiativrik

· Strukturert

· Ikke redd for å stå foran andre og vise og forklare

I denne prosjektstillingen vil du samarbeide tett med foreningens daglige leder, og rapporterer til styret. Du kommer til å samarbeide med flere instanser i Halden kommune, samt trenerne i turnforeningen. Du vil disponere en fast kontorplass i Halden Arena ved siden av daglig leder. Denne prosjektstillingen er helt unik, og veien vil bli litt til underveis, her er det mange muligheter for å forme stillingen selv. Prosjektet varer ett år, og arbeidstid vil være delvis på dagtid, delvis etter skoletid, og mulighet for noe helgearbeid. Det vil være mulig å dele stillingen med en annen om 50 % stilling er for mye. Oppstartsdato for prosjektstillingen er 1.august 2024.

Målet for prosjektet er å heve kompetansen i skoler og barnehager slik at disse selv kan benytte seg av turnhallen etter prosjektets slutt. Det er også et mål at turnforeningen kan få på plass en avtale med kommunen for å kunne videreføre et tilbud for barn etter skoletid også etter prosjektet er over.

Lønn etter avtale innenfor prosjektets rammer.

Om du føler at du blir engasjert av dette og har kvalifikasjonene som trengs ønsker vi at du tar kontakt med noen i styret i Fredrikshalds turnforening.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.