Generalprøve og Juleturnoppvisning

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 23. Nov 2022

GENERALPRØVE

Lørdag 17.desember 2022

Møt opp i god tid før treningen starter! Det er ikke tillatt med utesko i hallen! 


10. 30-10.45             RG 

10.45-11.00              Gymlek 3

11.00-11.15              Gymlek 1

11.15-11.30              Gymlek 2

11.30-11.45              Piker 6-7 1

11.45-12.00              Piker 6-7 2

12.00-12.15              RG Micro

12.15-12.30              Piker 12-13

12.30-12.45              Piker 8-9

12.45-13.00              Piker 10-11

13.00-13.15              Piker Ungdom

13.15-13.30              Trampett & Tumbling

13.30-14.00               Gymnastikktroppen          

14.00-14.15              Gutter 11-14

14.15-14.30               Gutter 6-7

14.30-14.45              Gutter 8-10

14.45-15.00              Konkurranse Gutter

15.00-15.15               Konkurranse Piker

 

FORHÅNDSSALG AV BILLETTER TIL OPPVISNINGENE PÅ GENERALPRØVEN

BARN (4-16 år) /VOKSNE: 60,-/120,- tribune 2 og 3, 50,-/100,- tribune 1 og 4

Barn under 4 år kan sitte på fanget til voksne.

Vi har betalingsterminal ogVIPPS til billettsalget


JULETURNOPPVISNING

Søndag 18.desember 2022

Sted: Høgskolen i Østfold (Remmen)

 

Gymnastene møter senest 10.30

Oppvisning 1 starter 11.00

Oppvisning 2 starter 13.30

Oppvisning 3 starter 16.00

 

OBS!

Gymlek 1 og Piker 6-7 2 deltar kun på Oppvisning 1.

Gymlek 2 og Piker 6-7 1 deltar kun på oppvisning 2.

Gymlek 3. RG Micro og Gutter 6-7 deltar kun på oppvisning 3.

 

GYMNASTER SOM OPPHOLDER SEG NEDE I HALLEN MÅ HOLDE SEG PÅ DE OPPMERKEDE PLASSENE.

FORESATTE SKAL IKKE VÆRE I GYMSALEN UNDER FORESTILINGEN.

PÅ GRUNN AV SIKKERHETEN SKAL IKKE PUBLIKUM OPPHOLDE SEG I GANGENE MELLOM TRIBUNENE OG I TRAPPENE NED TIL SALEN!

 DET SKAL IKKE PARKERES PÅ UTSIDEN INNGANGEN TIL SVØMMEHALLEN.


For gymnastene, husk:

Dette blir en lang dag, ta med matpakke :) Kom ferdig skiftet i oppvisnings- og defileringstøy.


Halden Arbeiderblad vil være til stede og de vil publisere bilder fra oppvisningene.
Påmelding til aktivitetsdagen

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 10. Okt 2022

Vi inviterer barn og ungdommer i foreningen til vår årlige aktivitetsdag.

Gled dere til en dag full av morsomme aktiviteter, både turnrelaterte og innen andre idretter. 

Aktivitetene kommer det mer informasjon om senere.

 

Gymnastene deles inn i fire grupper (kan bli endringer):

I           Piker 6-7 og gutter 6-7 

II         Piker 8-9 og RG Micro 

III        Gutter 8-10, Piker 10-11, RG og konkurranse partier tom 11 år 

IV        Piker 12-13, Piker ungdom, Gutter 11-14, T&T, RG og konkurransepartier fom 12 år.

 

Oppmøte i REMMENHALLEN.

Gruppe I: kl.10.45       

Gruppe II: kl.10.30     

Gruppe III: kl.10.45     

Gruppe IV: kl.10.15

 

Det vil bli servert lunsj med drikke, samt frukt i løpet av dagen. 

 

Gruppe I hentes kl.14.45

Gruppe II hentes kl.15.30

Gruppe III hentes kl.16.15 

Gruppe IV hentes kl. 17.00

 

Vi gjør oppmerksomme på at ingen foresatte kan være med inn i på Remmenhallen

 

Priser:

 Gruppe I: 300,-

 Gruppe II og III: 325,-

Gruppe IV: 350,-

 

Det vil være kiosk i hallen.

Gymnastene følges hele dagen av instruktører fra foreningen.

 

MELD DERE PÅ HER, DETTE BLIR GØY!

VI HÅPER Å SE MANGE GLADE GYMNASTER DENNE DAGEN!


Påmeldingsfrist 28.oktober 2022

 

OBS!! BINDENDE PÅMELDING!!

Ved avmelding pga sykdom må legeerklæring fremvises for å slippe betaling.

Treningsstart for kondisjon og styrketrening

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 26. Jul 2022


Neste uke, uke 31, starter kondisjon og styrketreningen opp igjen på Rødsberg.

Under finnes forenklet timeplan for uke 31, 32 og 33.

Vi gleder oss til å trene sammen med deg igjen. Det er plass til flere på trening, ta gjerne med en venn :-)

Mvh Anne, Christine, Ann Karine, Fanny og Marthe-Christine 2 Kommentarer

VÅRE VILKÅR / BETINGELSER

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 31. Mai 2022

PRØVETIMER

Det er dessverre ikke mulig å bare møte opp til trening.

Alle må registreres på ventelisten og når man får tildelt en plass, kan man prøve partiets to første treninger før man automatisk blir registrert i vårt medlemssystem etter partiets 3.trening.

Unntak: Kondisjon og styrkepartier, her kan man møte uanmeldt opp i salen for trening.

 

INNMELDING OG PÅMELDING

Innmelding gjøres via vår hjemmeside, www.fredrikshaldsturnforening.no  Kontakt oss  Innmelding eller direkte til leder Christine Moe Klingstrøm, e-post moekling@online.no.

De fleste av våre partier har venteliste, og man vil bli satt opp på denne. Når man får tildelt plass, får man tilbud om dette via sms.

Man blir automatisk flyttet videre til ventelisten for neste parti, dersom man blir for gammel til partiet man i utgangspunktet ble satt opp på venteliste til.

Når man har fått plass i turnforeningen, beholder man denne plassen og blir automatisk flyttet over til neste parti når man er gammel nok til det. Plassen beholdes til den blir skriftlig sagt opp, enten til hovedinstruktør på partiet eller til leder.

Når man har takket ja til en plass i foreningen, kan man prøve på partiets to første treninger etter registreringsdato. Gymnasten vil automatisk bli innmeldt i foreningen etter partiets 3.trening etter registreringsdato. Faktura for treningsavgift og kontingent vil bli tilsendt på mail og må betales.

Det er ingen refusjon dersom semesteret ikke fullføres, gymnasten blir syk eller skadet og heller ikke dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at vi ikke får gjennomført treninger som planlagt.

Hvis dere allikevel ikke ønsker å benytte dere av plassen dere har fått tildelt, gi skriftlig beskjed til hovedinstruktør eller leder av foreningen innen partiets 3.trening, slik at plassen kan gis til nestemann på listen. Det er mange barn på ventelisten og viktig at plasser ikke oppholdes dersom de ikke benyttes.

 

SEMESTERVARIGHET

Vårsemester: Uke 2-22

Høstsemester: Uke 34-49

(Gjelder ikke Minifres og kondisjon/styrke partier.)

Vi følger skoleruten og holder stengt for ordinær trening i skolens vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie.

 

KONKURRANSELISENS

Alle gymnaster som deltar på konkurranser, mottar en konkurranselisens fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. Dette er utvidet forsikring ved trening, oppvisninger, reiser og konkurranser.

 

PRISER

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent er per 01.08.2020 kr 200,-, dette fordeles på kr 100,- per halvår.

Dette dekker kontingent og forsikring til Norges Gymnastikk og Turnforbund, kontingent til Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, kontingent til Halden Idrettsråd samt Trenerlisens til Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er 900,- per halvår for 1 times trening i uken. Dette øker med 100,- per halvtime gymnastene trener i uken. Dvs at treningsavgiften varierer fra 900,- til 2150,-. Treningsavgiften faktureres før treningsstart hvert semester. Prisen pr parti/semester er pr plass uavhengig av om medlemmet benytter seg av tilbudet fullt ut eller velger å komme på færre treninger enn partiet man tilhører har tilbud om.

Fakturagebyr

Vi gjør oppmerksomme på at det på våre fakturaer gjeldende treningsavgift/kontingent og arrangement vil tilkomme et administrasjonsgebyr på kr 20,-.

 

DUGNAD 

Foreningen er helt avhengige av å få en håndsrekning fra foresatte til konkrete oppgaver i forbindelse med ulike arrangementer. Vi vil trenge din håndsrekning en til to ganger pr. år til oppgaver som tar fra 1-4 timer. 

Dersom alle deltar på dugnad, slipper vi å bruke penger på ekstern arbeidskraft, noe som igjen vil føre til økt treningsavgift.

 

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK – TRENINGSAVGIFT

Vi arrangerer to inntektsbringende tiltak i året, fortrinnsvis loddsalg. Man velger selv, ved innmelding, om man vil forplikte seg til å delta på dette eller ikke. Ved å forplikte seg til å delta på inntektsbringende tiltak får man reduksjon tilsvarende salgsverdien på medlemsavgiften. Man må da delta på hele det inntektsbringende tiltaket.

 

UTMELDING

All utmelding skal skje skriftlig til hovedinstruktør eller leder i foreningen.

Dersom man sier opp plassen midt i et semester, må plassen betales i sin helhet.

Utmelding må skje innen tidsfrist oppgitt i mail før treningsstart for nytt semester,

Alle utestående fordringer må være betalt for at man kan sette status «Utmeldt» i medlemssystemet.

 

 

 

Generalprøve og 17. mai oppvisning

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 7. Mai 2022

Nå nærmer det seg 17. mai! 

Vi gleder oss til å endelig få turne i festningen igjen! 

Her finner du tider for generalprøven og oppvisningsrekkefølgen for 17. mai.


Generalprøve 16. mai 2022

 

16:25 – 16:45               Gymlek

                   

16:45 – 17:00               RG

 

17:00-17:15                 RG Micro

 

17:15 – 17:30               Piker 6-7 år 1

 

17:30 – 17:45               Piker 6-7 år 2

 

17:45 – 18:00               Piker 8-9 år

 

18:00 – 18:15               Gutter 6-7 år

 

18:15 – 18:30               Piker 10-11 år

 

18:30 – 19:45               Piker 12-13 år

 

18:45 – 19:15               Gymnastikktroppen

 

19:15 – 19:30               Konkurranse Piker

 

19:30 – 19:45               Gutter 8-10

 

19:45 – 20:00               Piker Ungdom

 

20:00 – 20:15               Konkurranse gutter 

 

20:15 – 20:30               Gutter 11-14

 

20:30 – 20:45               Trampett & Tumbling


MØT OPP SENEST 15 MINUTTER FØR OPPSATT TID!

 


17. mai oppvisning 2022

 

Oppmøte Os Skole 13:15

Toget går 13:30

 

Gymnastene blir fraktet til festningen med buss etter turntoget.

Oppvisningen starter 14:15, slutt ca 15:30

Husk defileringsdress til toget og oppvisningstøy til Festningen.

Det vil bli salg av drikke på Festningen under oppvisningen, vi tar kort og vipps!

 

 

 1. Åpning
 2. Gymlek 
 3. Piker 6-7 år 1
 4. RG
 5. Piker 6-7 2 
 6. Konkurranseturn Gutter
 7. Gymnastikktroppen
 8. Gutter 6-7 år
 9. Piker 10-11 år
 10. Piker 12-13 år
 11. RG Micro
 12. Gutter 11-14 år
 13. Piker Ungdom
 14. Loddtrekning
 15. Trampett & Tumbling
 16. Piker 8-9 år
 17. Gutter 8-10 år
 18. Konkurranseturn Piker
 19. Gymnastikktroppen
 20. Avslutning                          Generalprøve - oppvisning 2022.pdf