Treningsavgift aktive pr. 01.08.2023

* alle satser gjelder per halvår

 
Partier/grupperKroner pr. halvår
Minifres950
Gymlek950
Piker 6-7950
Piker 8-91150
Piker 10-111150
Piker 12-131150
Piker Ungdom1200
Gymnastikktroppen1050
Gutter 6-7950
Gutter 8-101150
Gutter 11-141350
T&T1300
RG Micro1050
RG Mini1250
RG1650
Konkurranseturn Piker2250
Konkurranseturn Gutter2200
Styrke-/kondisjonspartier to treninger pr. Uke600
Styrke-/kondisjonspartier mer enn to treninger pr. Uke700
Tillegg per ekstra parti350


Dersom man velger og delta på foreningens inntektbringende tiltak, vil treningsavgiften reduseres med kr 400. - les informasjon nedenfor.
Styrke-/kondisjonspartier deltar ikke på innteksbringende tiltak.

Tiltak for redusert treningsavgift

Dersom man velger og delta på foreningens tiltak for redusert treningsavgift, vil treningsavgiften reduseres med kr 400. - les informasjon nedenfor. Styrke-/kondisjonspartier deltar ikke på tiltak for redusert treningsavgift.

En gang i halvåret kan gymnastene selge lodd eller lignende mot reduksjon i treningsavgiften. Som medlem i foreningen kan man selv velge om man vil forplikte seg til å delta på dette tiltaket eller ikke. Ved å forplikte seg til å delta på dette får man en reduksjon på treningsavgiften. Man må da delta på hele tiltaket, som vil være salg av f.eks lodd, skrapelodd, postkort eller julekalendre til en verdi tilsvarende reduksjonen. Våren 2023 skal gymnastene selge lodd og reduksjonen vil bli på 400,-.


Det må gis beskjed i god tid før hvert treningshalvår dersom man ønsker og endre på om man vil delta/ikke delta på inntektsbringende tiltak.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen jf foreningens lov §4. 
Medlemskontingent dekker kontingent til NGTF, VOGTK og HIR, samt trenerlisensen til NGTF.


Medlemskontingenten er pr. 01.08.2023 kr. 270,- pr. år. Foresatte på Gymlek og MiniFres er også medlemmer på grunn av forsikringen.

Alle kr.270,-

Fakturagebyr

Det tilkommer kr. 20,- på alle fakturaer som sendes ut fra foreningen.