Bestillingsinformasjon foreningsartikler:


Bestillinger sendes på mail til Marianne Grimstad: fhtfbestilling@gmail.com


Vennligst skriv "bestilling" i emnefeltet. Bestillingen må inneholde navn, parti, størrelse, type og antall.


Varene kan bestilles gjennom hele året, og levering skjer på trening eller evt generalprøver før 17. mai og juleoppvisning.

For levering til 17. mai og juleoppvisning må bestillingen være Marianne i hende innen 10 dager før arrangementet.