Følg linken nedenfor for å åpne loven for Fredrikshalds turnforening;

Lov Fredrikshalds Turnforening 2022.pdf