Følg linken nedenfor for å åpne loven for Fredrikshalds turnforening;

Lov_Fredrikshalds_Turnforening_2024.pdf