Historikk

Fredrikshalds turnforening (FTF) ble stiftet 27.8.1879 etter initiativ av Edvard Sem, og 29 mannlige turnere dannet den første medlemsstokken i foreningen.

Den gang bestemte man at: "Foreningens formål er ved passende legemsøvelser å herde og styrke legemet, utvikle kreftene og bevare sunnheten". Og "enhver uberyktet mannsperson" kunne søke om medlemskap.

Det var ikke så mye apparater eller utstyr i foreningens eie den første tiden, men heldigvis donerte "Brennevinslaget" hele 180 kr til innkjøp av materiell.

Allerede i 1880 (9 mnd. etter stiftelsen) hadde foreningen sin første 17. mai-oppvisning – den gangen innendørs.

I 1884 tok FTF initiativ til det første kretsstevnet i Østfold, og hele 4000 publikummere møtte opp til det som ble en stor suksess og gedigen folkefest.

Året etter, i september 1885, besluttet styret i foreningen å invitere til et landsomfattende stevne, og 14. – 15. juni 1886 ble det aller første landsturnstevnet holdt på Fredriksten festning. Da turnerne marsjerte ut fra torget, ble Oscar Borgs "Norsk Turnermarsj " spilt offentlig for første gang.

På dette stevnet ble turnforeningen tildelt sin første (og hittil eneste) kongepokal! Foreningen fikk kongepokalen på grunn av dens store fortjeneste av turnsakens utvikling ved å ha vært foregangsmann i en sak av stor nasjonal betydning! Pokalen skulle egentlig bare deles ut til enkeltpersoner, så prisutdeleren måtte telegrafere til kongen og få tillatelse til å dele den ut til en hel forening.

Under landsturnstevnet kom ni foreninger sammen til stiftelse av et norsk turnforbund: "Det norske turn- og gymnastikkforbund". Dette ble etter hvert oppløst, men det må sies at det arbeid som ble gjort i Halden fikk betydning likevel, da "Norges Gymnastikk- og Turnforbund" ble stiftet ved en senere anledning.

Under OL i Aten i 1906 deltok Norge med en tropp på 20 mann, deriblant haldenseren Andreas Hagelund. Den norske troppen vant gull, og i Halden og Fredrikshalds Turnforening var man stolt over at en av byens egne hadde vært med å vinne olympisk gull for Norge.

Damene hadde også i perioder vært innom turnsalen, men det var svært løst organisert. Først 29. januar 1927 ble det første damepartiet stiftet. Dette var utrolig populært blant damene, og det var trangt om plassen på trening. Dessverre fikk de ikke lov til å delta på 17. maioppvisning eller kretsstevne – ifølge det maskuline flertall i foreningens ledelse var ikke damene verdige nok.

Den største idrettsfesten Halden hadde sett til da, var Landsturnstevnet som foreningen arrangerte i 1954. Med litt under 5.000 deltakere og 32.000 tilskuere preget det byen fullstendig og var et meget stort løft på alle måter for foreningen.

Det har aldri vært noen fare med rekrutteringen til Fredrikshalds Turnforening. Det har blitt tradisjon at det er de yngste som danner de største troppene. Disse er sikkert også foreningens beste ambassadører utad – det de savner i styrke og prestasjon, tar de til overmål igjen i ekte idrettsglede og sjarmerende iver.

Etter hvert har foreningen vokst seg større og større, og vi representerer i dag både i breddeidrett og i Turn Kvinner og Turn Menn, samt i Rytmisk Gymnastikk. I tillegg har vi mosjonspartier for både kvinner og menn.