Styret 2024Rolle:Navn:Telefon:Epost:
LederJon Øyvind Vold


Nestleder
Anne Wahlstrøm
90 87 44 78
anne@habo.no
Kasserer
Marianne Grimstad
419 25 233
mariannegrimstad@hotmail.com
Sekretær
Christine Moe Klingstrøm991 24 866
moekling@online.no
StyremedlemGrethe Dahl
414 35 344
grethedahl72@gmail.com
StyremedlemSimen Ystrøm90 71 30 45
simen.ystrom@gmail.com
StyremedlemTherese Andersen
988 19 313
thereseandersen_@hotmail.com
StyremedlemSilje Victoria Pedersen
45 63 25 60
siljevictoria91@live.no
Presentasjon av styret:


Leder: Jon Øyvind Vold 

Jon Øyvind har en lang turnhistorie bak seg. Han er engasjert i hallen og hva foreningen holder på med. Han vil engasjere seg for å styrke klubben på alle nivåer, være med på å utnytte potensiale den nye turnhallen. Være en leder som ønsker å bygge videre på det vi har i dag, samtidig tørre å satse og tenke nytt. Jon Øyvind gleder seg til å være med og forme klubben! 


Nestleder: Anne Wahlstrøm

Arbeidssted: HaboSekretær: Christine Moe Klingstrøm

Arbeidssted: KGH Customs Services

Etter å ha vært gymnast på massepartier, konkurranseturn, RG og kondisjonspartier fra hun var 4 til 18 år kom Christine tilbake som medlem i foreningen etter noen års pause. Har siden det vært hovedinstruktør på Gymlek, Minifres og på kondisjonspartiene. Hun er nå trener på StramOpp og er aktiv gymnast på Gymnastikktroppen. Etter først ett år som vara har hun sittet i styret i 14 år, hvorav 10 år som styreleder. I april 2020 ble hun ansatt som Administrasjonssekretær  i foreningen. Christine er også styreleder i Halden Idrettsråd.


Kasserer: Marianne Grimstad

Arbeidssted: Fred. Olsen & Co

Marianne har vært medlem i foreningen siden 1980 og har siden det vært aktiv gymnast. Er nå aktiv på kondisjonspartiene og "stevnedamer". Siden 1996 har hun hatt flere verv i foreningen. Blant annet hjelpekasserer, vara til styret og sekretær. Har hatt verv i styret siden 2002, nå som kasserer. På våre arrangementer er hun ofte å finne i eller i nærheten av kiosken. Mellom 2005 og 2016 satt hun i ØGTK's styre. Først som sekretær, så som kasserer.Styremedlem:Therese Andersen

Arbeidssted: Halden kommune

Therese begynte å turne da hun  var 7 år, og har vært medlem i foreningen siden det. Først som gymnast på  rytmisk gymnastikk deretter på massepartiene og foreningstroppen. Vært  instruktør i mange år på flere av foreningens partier. Dette er hennes 7 år i styret.Styremedlem: Grethe Dahl

Arbeidssted: Halden kommune 

Grethe har vært medlem i foreningen siden 1979. Hun har erfaring som gymnast fra Rytmisk gymnastikk (RG), Sportsaerobic og Fredrikshaldsgymnastikktropp. Fra 1987 har hun hatt en rekke trenerverv i foreningen, hovedsakelig har hun vært trener på RG, men også Konkurranseturn piker,Gymlek og Gymnaestradadamer/landsturnstevnedamer. I styret i Fredrikshalds Turnforeninghar hun hatt flere ulike verv: Instruktørkontakt, nestleder, sekretær, styremedlem og vara til styret. Etter drøyt 10 år i styret tok hun en pause fra styreverv, før hun igjen gikk på som sekretær og deretter nestleder. Grethe sitter nå i styret for 11 året på rad idenne perioden.Styremedlem:Simen Ystrøm

Arbeidssted: Halden kommune
Styremedlem: Silje Victoria Pedersen

Arbeidsted:Halden Videregående Skole