Våre turnpartier


Minifres 1 og 2

Aldersgruppe: 2 til 3 år

Fokusområde: 

 • Forøvelser til turnøvelser
 • Bli kjent med og kunne navnene på turnapparatene
 • Balanse
 • Motorisk lek 
 • Samspill barn/voksen.


Partiet har færre treninger i halvåret enn de andre partiene (10-12 stk).


Gymlek 1, 2 og 3

Aldersgruppe: 4 til 5 år

Fokusområde: 

 • Forøvelser og enkle turnøvelser som f.eks forover rulle
 • Bli kjent med turnapparatene
 • Grunnstigen
 • Rytme
 • Akrobatikk, f.eks fly
 • Balanse og koordinasjon. 


Piker 6-7år (1 og 2)

Aldersgruppe: 6 til 7 år

Fokusområde: 

 • Grunnleggende forøvelser og turnøvelser som bakover rulle og hjul
 • Grunnstigen
 • Innom alle turnapparatene, trampett og tumbling.
 • Akrobatikk f.eks fly og halvspagat 
 • Styrketrening

Det legges vekt på lystbetont trening og mestring, og treningene er preget av lek og gleden ved å drive med turn.

Piker 8-9år

Aldersgruppe: 8 til 9 år

Fokusområde: 

 • Grunnstigen
 • Diverse forøvelser som f.eks forover og bakoverbro
 • Hopp som spagathopp og sittehopp
 • Turnøvelser det trenes på er blant annet araber og stiften
 • Akrobatikk, kne i fot, stå på skuldrene osv.
 • Innom alle turnapparater, trampett og tumbling
 • Styrketrening og tøying

Det fokuseres på et godt sosialt miljø, der jentene skal få utvikle seg både når det gjelder turn og følelsen av mestring. Instruktørene er opptatt av at det skal være gode varierte treningsøkter, og at gymnastene skal ha det gøy på trening. 


Piker 10-11år

Aldersgruppe: 10 til 11 år

Fokusområde: 

 • Forøvelser som f.eks araber og stift
 • Vanskeligere hopp, f.eks benvekslingshopp
 • Akrobatikk, gjerne serier der det veksles fra en akrobatikkøvelse til en annen.
 • Videre turnøvelser som broovergang, flikk flakk mm
 • Styrke og bevegelighet

På dette partiet bygges det videre på gymnastenes turnferdigheter. De får prøve seg i alle apparater i løpet av året. Fokus på varierte treninger, ha det gøy og ha et godt miljø på partiet.


Piker 12-13år

Aldersgruppe: 12 til 13 år

Fokusområde: 

 • Turnøvelser som araber flikk flakk og stift kasterulle
 • Akrobatikkserier
 • Innom alle turnapparater, samt trampett og tumbling
 • Styrketrening og tøying
 • Rytme og bevegelighet


Piker ungdom

Aldersgruppe: 14+

Fokusområde: 

 • Akrobatikk
 • Styrke og tøying
 • Turnteknikk
 • Innom alle turnapparater, trampett og tumbling

Fokus på et godt miljø, sosiale aktiviteter og morsomme treninger.


Gymnastikktropp 

Aldersgruppe: Jenter fra 14 år og opp til voksen

Fokusområde: Grunnleggende turnferdigheter og koordinasjon for bruk i oppvisningsprogram, til fengende musikk. Troppen deltar årlig på forskjellige oppvisninger. Hvert annet år deltar de også på større arrangement, enten nasjonalt eller internasjonalt


Gutter 6-7år

Aldersgruppe: 6 til 7 år

Fokusområde: 

 • Grunnleggende forøvelser og turnøvelser som bakover rulle og hjul
 • Grunnstigen
 • Innom alle turnapparatene, trampett og tumbling.
 • Akrobatikk f.eks fly og halvspagat 
 • Styrke og bevegelighet

Guttene skal ha det gøy når de er på trening, det er mye lek og moro.


Gutter 8-10år

Aldersgruppe: 8 til 10 år

Fokusområde: 

 • Grunnstigen
 • Diverse forøvelser som f.eks flikk flakk
 • Turnøvelser det trenes på er blant annet araber og stiften
 • Apparattrening
 • Trampett og tumbling
 • Styrketrening, kroppsbeherskelse og tøying

Instruktørene er opptatt av at det skal være gode varierte treningsøkter, og at gymnastene skal ha det gøy på trening. 


Gutter 11-14år

Aldersgruppe: 11 til 14 år

Fokusområde: 

 • Forøvelser og teknikk
 • Turnøvelser som broovergang, flikk flakk, press til håndstående
 • Apparatturn, forskjellige fokusområder i hvert apparat
 • Styrke og tøying


Trampett & Tumbling

Aldersgruppe: fra 14 år og oppover

Fokusområde: 

 • Grunntrening 
 • Trampett og tumling
 • Andre turnapparater
 • Styrke og tøying


RG Micro

Aldersgruppe: 6 til 9 år 

Fokusområde: 

 • Rytme
 • Fleksibilitet
 • Kroppsteknikk
 • Redskapsteknikk
 • Styrke og spenst
 • Grunnstigen
 • Forøvelser
 • Akrobatikk som fly og halvspagat


RG

Aldersgruppe: 9 til 16 år

Fokusområdet: 

 • Styrke og bevegelighet
 • Dans og ballett
 • Redskapsteknikk i ball, ring, køller, tau og vimpel. 
 • Deltakelse på konkurranser er mulig dersom gymnasten ønsker det.


Konkurranseturn piker*

Aldersgruppe: 6 til 16 år
Fokusområde: konkurrerer i apparat turn kvinner. Hopp, skranke, bom og frittstående.


Konkurranseturn gutter*

Aldersgruppe: 6 til 16 år
Fokusområde: konkurrerer i apparat turn menn. Frittstående, bøyle, ringer, hopp, skranke og svingstang.

*Rekruttering til våre konkurransepartier skjer ved eget uttak. Det er ikke mulig å melde seg på disse partiene. 


Turn for voksne

Aldersgruppe: fra 20 år
Fokusområde: Grunntrening, trampett og tumbling, andre turnapparater stryke og tøying