Fredrikshalds Turnforening ønsker å redegjør for trenings situasjonen og ventelister som vi har grunnet hallkapasitet og instruktørlogistikk.

Instruktørlogistikk og hallkapasitet

Turnforeningen er en av Haldens største foreninger og vi har i dag over 700 medlemmer. Vi har fokus på å være en breddeforening og det innebærer å ha et tilbud i de mange grenene som inngår i Norges Gymnastikk og Turnforbund sin portefølje.

Vi har i foreningen nesten 60 instruktører, der de aller fleste er instruktører på mer enn ett parti, i tillegg til at de er gymnaster på ett eller flere partier. Dette gjør instruktørkabalen utfordrende å legge da treningstidene vi får tildelt fordeler seg på ulike skoler.

Treningstidene vi har får vi tildelt av HIR og de utnyttes maksimalt av våre partier.  Foreningen holder hovedsakelig til på Rødsberg skole, der det er to gymsaler. I tillegg benytter vi Folkvang og på Porsnes skole til noen treningstider. Sjekker man oversikten over ledig treningstid i Halden, vil man se at alle gymsaler og idrettshaller er fylt opp og at HIR ikke har mer treningstid og fordele på foreningene/idrettsklubbene i Halden slik situasjonen er i byen vår i dag.

Når man driver en turnforening er man avhengig av å ha tilgang til apparater og utstyr. Apparater i seg selv er en stor kostnad, det må jevnlig vedlikeholdes og det er ikke noe man kan flytte rundt på. På Rødsberg står alt av apparater og utstyr, som alle partiene bortsett fra Rytmisk Gymnastikk (RG) benytter.

RG partiene har all sin treningstid på Porsnes, der de har tilgang til et RG teppe og benytter egne redskaper i sin trening. Breddepartiene våre som trener på Porsnes, tildeles også treningstid på Rødsberg på annet tidspunkt i løpet av samme uke.

Medlemskap og ventelister

Når man blir medlem i turnforeningen, løper medlemskapet til man sier det opp. Dvs. hvis man starter på Piker 8-9 år, blir man automatisk flyttet over på Piker 10-11 år når man blir gammel nok.    

Med dette som utgangspunkt kan ikke nye partier startes opp uten at det får konsekvenser vi ikke har kapasitet til å håndtere videre. Starter vi opp et nytt Piker 8-9 parti, har vi ikke et Piker 10-11 parti de kan bli overflyttet til. For at vi skal kunne starte opp nye partier, trenger vi timer nok til å utvide fra 6 til +15 års partier, og mer halltid.

Hva jobber vi mot?

For å kunne håndtere disse utfordringene er det opprettet en egen hallgruppe i foreningen som jobber mot ny basishall. Vårt hovedmål er at hele foreningen skal kunne samles under ett tak og at vi skal slippe å ha gymnastene i på ulike skoler. Dette vil skape tilhørighet og en sosial arena for våre gymnaster, instruktører og foresatte.

Per idag er det den nye idrettshallen på Os hallgruppen jobber mot, og som er deres første prioritet. Turnforeningen ønsker en egen basishall i tilknytning til idrettshallen.

I tillegg utarbeides det mulige andre alternativer.

Foreningen ønsker ikke å benytte andre løsninger på veien mot dette målet, løsninger som tar tid, ressurser og penger bort fra vår egen basishall.

Vi prioriterer derfor de eksisterende gymnastene våre nå, slik at vi kan gi de et godt treningstilbud når de er på trening. Det er derfor ikke muligheter til å dele partier, dele treningstider eller ta i bruk lokaler som ikke er egnet til turnaktivitet.

 

Vi i turnforeningen ønsker kvalitet fremfor kvantitet.

Kvalitet på instruktørene og kvalitet på treningene til gymnastene!