Våre vilkår/ betingelser

PRØVETIMER

Det er dessverre ikke mulig å bare møte opp til trening.

Alle må registreres på ventelisten og når man får tildelt en plass, kan man prøve partiets to første treninger før man automatisk blir registrert i vårt medlemssystem etter partiets 3.trening.

Unntak: Kondisjon og styrkepartier, her kan man møte uanmeldt opp i salen for trening.

 

INNMELDING OG PÅMELDING

Innmelding gjøres via vår hjemmeside, www.fredrikshaldsturnforening.no  Kontakt oss  Innmelding eller direkte til leder Christine Moe Klingstrøm, e-post moekling@online.no.

De fleste av våre partier har venteliste, og man vil bli satt opp på denne. Når man får tildelt plass, får man tilbud om dette via sms.

Man blir automatisk flyttet videre til ventelisten for neste parti, dersom man blir for gammel til partiet man i utgangspunktet ble satt opp på venteliste til.

Når man har fått plass i turnforeningen, beholder man denne plassen og blir automatisk flyttet over til neste parti når man er gammel nok til det. Plassen beholdes til den blir skriftlig sagt opp, enten til hovedinstruktør på partiet eller til leder.

Når man har takket ja til en plass i foreningen, kan man prøve på partiets to første treninger etter registreringsdato. Gymnasten vil automatisk bli innmeldt i foreningen etter partiets 3.trening etter registreringsdato. Faktura for treningsavgift og kontingent vil bli tilsendt på mail og må betales.

Det er ingen refusjon dersom semesteret ikke fullføres, gymnasten blir syk eller skadet og heller ikke dersom det oppstår uforutsette hendelser slik at vi ikke får gjennomført treninger som planlagt.

Hvis dere allikevel ikke ønsker å benytte dere av plassen dere har fått tildelt, gi skriftlig beskjed til hovedinstruktør eller leder av foreningen innen partiets 3.trening, slik at plassen kan gis til nestemann på listen. Det er mange barn på ventelisten og viktig at plasser ikke oppholdes dersom de ikke benyttes.

 

SEMESTERVARIGHET

Vårsemester: Uke 2-22

Høstsemester: Uke 34-49

(Gjelder ikke Minifres og kondisjon/styrke partier.)

Vi følger skoleruten og holder stengt for ordinær trening i skolens vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og juleferie.

 

KONKURRANSELISENS

Alle gymnaster som deltar på konkurranser, mottar en konkurranselisens fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. Dette er utvidet forsikring ved trening, oppvisninger, reiser og konkurranser.

 

PRISER

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent er per 01.08.2020 kr 200,-, dette fordeles på kr 100,- per halvår.

Dette dekker kontingent og forsikring til Norges Gymnastikk og Turnforbund, kontingent til Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, kontingent til Halden Idrettsråd samt Trenerlisens til Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er 900,- per halvår for 1 times trening i uken. Dette øker med 100,- per halvtime gymnastene trener i uken. Dvs at treningsavgiften varierer fra 900,- til 2150,-. Treningsavgiften faktureres før treningsstart hvert semester. Prisen pr parti/semester er pr plass uavhengig av om medlemmet benytter seg av tilbudet fullt ut eller velger å komme på færre treninger enn partiet man tilhører har tilbud om.

Fakturagebyr

Vi gjør oppmerksomme på at det på våre fakturaer gjeldende treningsavgift/kontingent og arrangement vil tilkomme et administrasjonsgebyr på kr 20,-.

 

DUGNAD 

Foreningen er helt avhengige av å få en håndsrekning fra foresatte til konkrete oppgaver i forbindelse med ulike arrangementer. Vi vil trenge din håndsrekning en til to ganger pr. år til oppgaver som tar fra 1-4 timer. 

Dersom alle deltar på dugnad, slipper vi å bruke penger på ekstern arbeidskraft, noe som igjen vil føre til økt treningsavgift.

 

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK – TRENINGSAVGIFT

Vi arrangerer to inntektsbringende tiltak i året, fortrinnsvis loddsalg. Man velger selv, ved innmelding, om man vil forplikte seg til å delta på dette eller ikke. Ved å forplikte seg til å delta på inntektsbringende tiltak får man reduksjon tilsvarende salgsverdien på medlemsavgiften. Man må da delta på hele det inntektsbringende tiltaket.

 

UTMELDING

All utmelding skal skje skriftlig til hovedinstruktør eller leder i foreningen.

Dersom man sier opp plassen midt i et semester, må plassen betales i sin helhet.

Utmelding må skje innen tidsfrist oppgitt i mail før treningsstart for nytt semester,

Alle utestående fordringer må være betalt for at man kan sette status «Utmeldt» i medlemssystemet.