Turnforeningen har nå fått miljøkontakt! 

Hils på Silje Victoria!

 

En miljøkontakt samarbeider med Halden Idrettsråd om «Økonomisk inkludering». Dette er en ordning som skal sikre at barn og unge skal kunne delta på idrettsaktiviteter. 
Silje Victoria er miljøkontakt i Fredrikshalds Turnforening og er bindeleddet mellom foreningen og Halden Idrettsråd.
Dersom du du eller din familie av ulike årsaker har utfordringer med å betale treningsavgift, kontingent eller utstyr, kan du ta kontakt med Silje Victoria. Hun har taushetsplikt, og møter deg med tillit, trygghet og respekt. Du kan kontakte henne på telefon eller e-post: 
Telefon: 45 63 25 60
E-post: siljevictoria91@live.no