Bestilling av foreningsartikler

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 8. Mai 2024

Du kan nå bestille foreningsartikler i forkant av sommeroppvisningen. LINK TIL BESTILLINGSSKJEMA

Frist for bestilling 29.05.24 - Utlevering skjer i uke 23
PROSJEKTSTILLING: BASISTRENING FOR ALLE I NY TURNHALL

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 23. Apr 2024

Fredrikshalds Turnforening har fått støtte til å gjennomføre et prosjekt som skal sørge for en kompetanseheving av kroppsøvingslærere og barnehagepersonell slik at den nye turnhallen i Halden Arena kan benyttes til både lek og undervisning. I den anledning søker vi etter en person med turnfaglig bakgrunn/utdannelse som kan jobbe ett år i opptil 50 % stilling.

Eksempler på arbeidsoppgaver vil være:

· Kontakt med skoler og barnehager i Halden kommune

· Lage materiell for opplæring av skole- og barnehagepersonell i bruk av apparater i turnhall

· Gjennomføre undervisningsøkter i turnhallen

· Opprette og gjennomføre et gratistilbud etter skoletid for barn

· Lage korte statusrapporter på prosjektets gang

· Prosjektbudsjett og -regnskap

Du er:

· Engasjert i å fremme integrering og helse gjennom mulighetene som ligger i å bruke en turnhall

· Kjent med å bruke turnapparater på en sikker måte

· Pedagogisk anlagt og evner å lage opplegg for både voksne og barn

· Selvgående og initiativrik

· Strukturert

· Ikke redd for å stå foran andre og vise og forklare

I denne prosjektstillingen vil du samarbeide tett med foreningens daglige leder, og rapporterer til styret. Du kommer til å samarbeide med flere instanser i Halden kommune, samt trenerne i turnforeningen. Du vil disponere en fast kontorplass i Halden Arena ved siden av daglig leder. Denne prosjektstillingen er helt unik, og veien vil bli litt til underveis, her er det mange muligheter for å forme stillingen selv. Prosjektet varer ett år, og arbeidstid vil være delvis på dagtid, delvis etter skoletid, og mulighet for noe helgearbeid. Det vil være mulig å dele stillingen med en annen om 50 % stilling er for mye. Oppstartsdato for prosjektstillingen er 1.august 2024.

Målet for prosjektet er å heve kompetansen i skoler og barnehager slik at disse selv kan benytte seg av turnhallen etter prosjektets slutt. Det er også et mål at turnforeningen kan få på plass en avtale med kommunen for å kunne videreføre et tilbud for barn etter skoletid også etter prosjektet er over.

Lønn etter avtale innenfor prosjektets rammer.

Om du føler at du blir engasjert av dette og har kvalifikasjonene som trengs ønsker vi at du tar kontakt med noen i styret i Fredrikshalds turnforening.
Fredrikshalds turnforening har fått nytt styre

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 5. Mar 2024

Onsdag 28.februar ble den 142. Generalforsamlingen til Fredrikshalds Turnforening gjennomført. 


Det var gjennomgang av blant annet årsberetning, regnskap, budsjett, virksomhetsplan, medlemskontingent, organisasjonsplan og nytt valg av styre. 


Det har vært et innholdsrikt år med flere arrangementer, oppvisninger, konkurranser med gode plasseringer, gymnastrada, ulike møter i foreningen, kursing mm. 
Foreningen har god bredde med hele 728 medlemmer. 


Gjennom 10 år har vi hatt samme styreleder og foreningen har blitt godt ledet av Christine Moe Klingstrøm. I år ble det valgt inn nytt styre og det betyr at Christine gir seg som styreleder. 


For Fredrikshalds turnforening har de siste 10 årene vært innholdsrike og flere aktiviteter og arrangementer har kommet til under hennes ledelse. Christine har vært en leder som har hatt full kontroll og deltatt på nesten samtlige arrangementer og aktiviteter foreningen har arrangert. Christine har engasjert seg stor i planleggingen av ny turnhall som kommer til høsten.


Foreningen takker for innsatsen og tildeler Christine Fredrikshalds Turnforenings fortjenestemedalje i GULL! 


Det ble valg av nytt styre og som ny styreleder i foreningen overtar Jon Øyvind Vold stafettpinnen. 


Jon Øyvind har en lang turnhistorie bak seg. Han er engasjert i hallen og hva foreningen holder på med. Han vil engasjere seg for å styrke klubben på alle nivåer, være med på å utnytte potensiale den nye turnhallen. Være en leder som ønsker å bygge videre på det vi har i dag, samtidig tørre å satse og tenke nytt. Jon Øyvind gleder seg til å være med og forme klubben! 
Vi ønsker deg varmt velkommen og lykke til med arbeidsoppgaven. 


Nytt styre for 2024 er: 
Leder: Jon Øyvind Vold
Nestleder: Anne Wahlstrøm
Kasserer: Marianne Grimstad
Sekretær: Christine Moe Klingstrøm
Styremedlemmer: Silje Victoria Pedersen, Therese Andersen, Grethe Dahl og Simen Ystrøm
Varamedlemmer: Lisa Grimstad, Cindy Eriksen og Bjørn Svendberg

Turnspretten 13. April 2024

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 4. Mar 2024

Våre dyktige trenere inviterer i år igjen alle gymnaster fra 8 år og oppover til en dag fylt 

med morsomme turnaktiviteter.

 

Oppmøte i HALDEN ARENA lørdag 13.april kl. 11.00, arrangementet er ferdig kl 21.30.

 

Gymnastene vil bli delt i grupper etter alder og skal i løpet av dagen gjennom aktiviteter i de fleste apparatene, teamwork og diverse rebuser!

Vi avslutter med diskotek, der vi har fellesdanser og leker.


Det vil bli servert wienerpølser til lunsj og taco til middag, samt frukt.

Det tas kun hensyn til allergier, dersom man ønsker annen mat må dette medbringes. 

 

Pga et ekstraordinært tilskudd fra Kulturdepartementet i 2023 vil vi i år senke prisen på arrangementet. Vanlig pris er 500,-.

Pris for hele dagen er kr. 200,-. 

 

Alle gymnaster vil også motta en Fredrikshalds Turnforening drikkeflaske.

Det vil være kiosk i hallen.

Gymnastene følges hele dagen av trenere fra foreningen.

 

 

MELD DERE PÅ, DETTE BLIR GØY!

VI HÅPER Å SE MANGE GLADE GYMNASTER DENNE DAGEN!

Mer informasjon og tidsplan kommer etter at påmeldingene er ferdige.

Påmeldingsfrist 31.mars 2024

 

OBS!! BINDENDE PÅMELDING!! Ved avmelding pga sykdom må legeerklæring fremvises for å slippe betaling (Full pris kr 500,- må betales ved ikke oppmøtt).
Generalforsamling 2024

Postet av Fredrikshalds Turnforening den 26. Jan 2024

Årets generalforsamling avholdes 28.februar kl.19.00 i Håndverkerforeningens lokaler i Oscars gate. Saker som ønskes behandlet må være i styret i hende senest 14.februar. Sendes på e-post til fredrikshaldsturn@gmail.com 

Alle papirer til generalforsamlingen vil bli lagt ut her på hjemmesiden senest 21.februar.

Medlemsskap i Fredrikshalds Turnforening er personlig og medlemskontingenten må være innbetalt senest en måned før generalforsamlingen for å ha stemmerett, forslagsrett og kunne stille til valg på generalforsamlingen. Dette gjelder fra det året medlemmene fyller 15 år.

Foresatte kan ikke stille på vegne av gymnastene.


Saksdokumenter: 

5 Forretningsorden arsmote F redrikshalds Turnforening.doc

7 Saksliste 2024.doc

8 Konkurranseresultater 2023.docx

8 Partibeskrivelser 2023.pdf

8 A?rsberetning 2023 Anleggsgruppe n Fredrikshal ds Turnforening.docx

8 Årsberetning 2023_.docx

9Pakke 2023.xlsx

9Kontrollutvalgets beretning 2023.pdf

10a Styrehonorar 2023-1.doc

10b Virksomhetsplan Fredrikshalds Turnforening- 2024 2025 Endelig.pdf

11 Kontingent 2024.docx

13 Organisasjonsplan ny 2024.docx


Vel møtt!


Mvh styret, Fredrikshalds Turnforening