Gjennomføring av den 140 generalforsamlingen

Postet av Cindy Victoria Eriksen den 3. Mar 2022

Onsdag 2. mars ble Fredrikshalds turnforenings generalforsamling avholdt. Nummer 140 i rekken. Det var et veldig høyt tall tenker du, og ja det er det. Fredrikshalds turnforening (FTF) ble stiftet 27.8.1879 og er en av de eldste turnforeningene i landet og har i 2022 ca. 600 medlemmer.

Årsberetning fortalte om et aktivt år til tross for nok et år preget av korona. Styret og instruktørene har stått på i alle endringer av smittevern for å kunne gi våre medlemmer et variert og godt tilbud. Regnskap og budsjett ble godkjent, og regnskapet viste nok en gang et fint overskudd for foreningen på kr 428 000,-.

Basishall i sikte

Halden kommunes Os prosjekt inneholder en basishall som vi gleder oss til å kunne ta i bruk. Basishall og arena skal etter planen stå klar Q3 2023.

Et innkommet forslag gikk på å la styret bruke inntil kr 1 000 000 ,-av foreningens byggefond på bygningsmessige installasjoner i forbindelse med basishall. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Stødig styre med lite utskiftning

Styret ble gjenvalgt med utskiftning av to styremedlemmer.

Styret i 2022 består av:

Leder Christine Moe Klingstrøm (gjenvalg), nestleder Grethe Dahl (gjenvalg), kasserer Marianne Grimstad (gjenvalg), sekretær Therese Andersen (gjenvalg), styremedlem Kristine Arvanitis Uldal (gjenvalg), Helene Iselin Olsen (gjenvalg), Sølve Falch-Pedersen (ny) og SImen Ystrøm (ny).

Fra venstre bak: Simen Ystrøm, Helene Olsen, Kristine Arvanitis Uldal, Marianne Grimstad, Sølve Falch-Pedersen. Foran fra venstre: Grethe Dahl, Kristine Klingstrøm og Therese Andersen. Foto: Cindy Eriksen
Under valget var det gjenvalg på nesten alle poster (av 29 poster som skulle velges, var det 25 som stilte til gjenvalg!)

Utdeling av fortjenestemedalje i gull

Avslutningsvis fikk kasserer Marianne Grimstad velfortjent tildelt Fredrikshalds Turnforenings fortjenestemedalje i gull, for linnsatsen hun har gjort gjennom magne år foreningen. Denne innsatsen går langt ut over hva som er forventet av kasserervervet, og settes enormt stor pris på av alle i foreningen. Les om henne her

Aktuelle lenker:

 Les årsrapporten her

Les årsrapporten fra anleggsgruppen som jobber med basishall her

Les mer om vår historie her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.