Styret 2023

Christine Klingstrøm

Rolle: Leder
Tlf: 991 24 866
Epost: moekling@online.no

Arbeidssted: KGH Customs Services

Etter å ha vært gymnast fra hun var 4 til 18 år kom Christine tilbake som medlem i foreningen for noen år siden. Har siden det vært instruktør på Gymlek, Minifres og på kondisjonspartiene. Hun er nå instruktør på StramOpp og er aktiv gymnast på Gymnastikktroppen. Etter først ett år som vara har hun sittet i styret i 13 år, og er i 2023 i sitt 10. år som leder. I april 2020 ble hun ansatt som Administrasjonssekretær  i foreningen. Christine sitter også som styremedlem i styret til Halden Idrettsråd.

Grethe Dahl

Rolle: Nestleder
Tlf: 414 35 344
Epost: grethedahl72@gmail.com 

Arbeidssted: Halden kommune 

Grethe har vært medlem i foreningen siden 1979. Hun har erfaring som gymnast fra Rytmisk gymnastikk, Sportsaerobic og Gymnastikktroppen. Fra 1987 har hun hatt en rekke instruktørverv i foreningen. Hovedsakelig på RG, men også Konkurranseturn piker, Gymlek og Gymnaestrada-/ landsturnstevnedamer. Hun har også vært kretsdommer i RG, leder for Teknisk Utvalg Rytmisk Gymnastikk i Østfold Gymnastikk- og Turnkrets i to år. I styret vårt har hun hatt flere ulike verv: Instruktørkontakt, nestleder, sekretær, styremedlem og vara til styret. Etter drøyt 10 år i styret tok hun en pause fra styreverv, før hun igjen gikk på som sekretær og deretter nestleder. Grethe sitter nå i styret for 12 året på rad i denne perioden. 

Therese Andersen

Rolle: Sekretær
Tlf: 988 19 313
Epost: thereseandersen_@hotmail.com 

Arbeidssted:Halden kommune

Therese begynte å turne da hun  var 7 år, og har vært medlem i foreningen siden det. Først som gymnast på  rytmisk gymnastikk deretter på massepartiene og foreningstroppen. Vært  instruktør i mange år på flere av foreningens partier. Dette er hennes 7 år i styret.

Marianne Grimstad

Rolle: Kasserer
Tlf: 419 25 223
Epost: mariannegrimstad@hotmail.com 

Arbeidssted: Fred. Olsen & Co

Marianne har vært medlem i foreningen siden 1980 og har siden det vært aktiv gymnast. Er nå aktiv på kondisjonspartiene og "stevnedamer". Siden 1996 har hun hatt flere verv i foreningen. Blant annet hjelpekasserer, vara til styret og sekretær. Har hatt verv i styret siden 2002, nå som kasserer. På våre arrangementer er hun ofte å finne i eller i nærheten av kiosken. Mellom 2005 og 2016 satt hun i ØGTK's styre. Først som sekretær, så som kasserer.

Anne Wahlstrøm

Rolle: Styremedlem
Tlf: 90 87 44 78
Epost: anne@habo.no

Arbeidssted: Habo

Silje Victoria Pedersen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 45 63 25 60
Epost: siljevictoria91@live.no 

Arbeidsted: Halden Videregående skole

Simen Ystrøm

Rolle: Styremedlem
Tlf: 90 71 30 45
Epost: simen.ystrom@gmail.com

Arbeidsted: Halden Kommune

Sølve Falch-Pedersen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 41 43 45 11
Epost: solvefalch@gmail.com

Arbeidsted: Riis Elektro

Sølve er født i en turnfamilie og har vært en del av Fredrikshalds turnforening hele livet. Han har drevet aktivt med konkurranse turn tidligere og vært instruktør på konkurranse parti Gutter, Gutter 9-14 år, trampett og tumbeling,  samt Old Boys. Sølve har tidligere vært instruktørkontakt i  foreningen. Dette er hans andre år i styret.