* Denne siden er under oppdatering

Turnpartier

Minifres 1 og 2

Aldersgruppe: 2 til 3 år

Fokusområde: Motorisk lek er i sentrum, og samspill barn/voksen.

Partiet har færre treninger i halvåret enn de andre partiene (ca. 10stk).


Gymlek 1, 2 og 3

Aldersgruppe: 4 til 5 år

Fokusområde: Vi er innom det meste i løpet av en sesong. Vi turner, har akrobatikk, danser, trener balanse, ball, tau og rockering. Vi leker og har mye moro. Foresatte er med under trening.


Piker 6-7år (1 og 2)

Aldersgruppe: 6 til 7 år

Fokusområde: På trening fokuserer vi på å utvikle grunnleggende turnferdigheter. I løpet av turn-halvåret vil vi gå igjennom alle temaene i grunnstigen, og jentene vil få prøve seg i alle turnapparatene – både for jenter og gutter – samt parøvelser og akrobatikk. Vi legger vekt på lystbetont trening og mestring, og treningene er preget av lek og gleden ved å drive med turn.

Grunnet høy forespørsel er partiet delt i to grupper, men gruppene samarbeider og legger en felles halvårsplan slik at tilbudet blir så likt som mulig.


Piker 8-9år

Aldersgruppe: 8 til 9 år

Fokusområde: Vi fokuserer på et godt sosialt miljø, der jentene skal få utvikle seg både når det gjelder turn og følelsen av mestring. Vi trenerne er opptatt av at det skal være gode varierte treningsøkter, og at jentene skal ha det gøy på trening. Øvelse gjør mester!


Piker 10-11år

Aldersgruppe: 10 til 11 år

Fokusområde: På dette partiet bygges det videre på jentenes turnferdigheter. Jentene får prøve seg i alle apparater i løpet av året, i tillegg har vi også akrobatikk og oppvisningstrening. Fokus på styrke og bevegelighet, og at vi skal ha varierte treninger, ha det gøy og ha et godt miljø på partiet.


Piker 12-13år

Aldersgruppe: 12 til 13 år

Fokusområde: Jentene får prøvd seg i de fleste av turnapparatene i løpet av en sesong, samtidig som vi fokuserer på akrobatikk, styrke og oppvisningstrening.


Piker ungdom

Aldersgruppe: 14+

Fokusområde: Vi prøver å ha varierte treninger og gi mulighet til å få prøvd ut ulike turnapparater, slik at de får prøvd "alt" innenfor turn. Men vi har mye fokus på riktig teknikk, grunnelementer innen turn og litt fordypning i akrobatikk. Styrke er en naturlig del av våre treninger. Samtidig har vi fokus på et godt miljø, sosiale aktiviteter og morsomme treninger.


Gymnastikktropp

Aldersgruppe: Jenter fra 14 år og opp til voksen

Fokusområde: Grunnleggende turnferdigheter og koordinasjon for bruk i oppvisningsprogram, til fengende musikk. Troppen deltar årlig på forskjellige oppvisninger. Hvert annet år deltar de også på større arrangement, enten nasjonalt eller internasjonalt


Gutter 6-7år

Aldersgruppe: 6 til 7 år

Fokusområde: Her fokuserer vi på å utvikle grunnleggende turnferdigheter, og i løpet av halvåret er vi innom alle temaene i Idrettens grunnstige. Guttene får også prøve seg i alle turnapparater gjennom året. Både lett styrke og bevegelighet står sentralt hos oss. Guttene skal ha det gøy når de er på trening, og så mye lek og moro er det også.


Gutter 8-10år

Aldersgruppe: 8 til 10 år

Fokusområde: Apparatturn med fokus på kroppsbeherskelse og styrke.


Gutter 11-14år

Aldersgruppe: 11 til 14 år

Fokusområde: Apparatturn

Trampett & Tumbling

Aldersgruppe: fra 14 år og oppover

Fokusområde: Vi jobber med grunntrening på disse treningene for å styrke gymnastene på hovedapparatene trampett og tumbling. I tillegg jobbes det med elementer i de ulike apparatene.


RG Micro

Aldersgruppe: 6 til 9 år - inntak til partiet er når gymnastene er 6 eller 7 år.

Fokusområde: På RG Micro fokuserer vi på rytme, fleksibilitet, kroppstekninkk og redskapsteknikk. Treningene er varierte og består av litt av hvert som dans, styrke, spenst, lek og moro.

RG

Aldersgruppe: 9 til 16 år

Fokusområdet: Rytmisk gymnastikk er en blanding av dans, ballett og turn. På trening får jentene prøve; ball, ring, køller, tau og vimpel. Vi har fokus på allsidig styrke og bevegelighetstrening for alle muskelgrupper. Deltakelse på konkurranser er mulig dersom man det er av interesse.


Konkurranseturn piker*

Aldersgruppe: 6 til 16 år
Fokusområde: konkurrerer i apparat turn kvinner. Hopp, skranke, bom og frittstående.


Konkurranseturn gutter*

Aldersgruppe: 6 til 16 år
Fokusområde: konkurrerer i apparat turn menn. Frittstående, bøyle, ringer, hopp, skranke og svingstang.

*Rekruttering til våre konkurransepartier skjer ved eget uttak. Det er ikke mulig å melde seg på disse partiene. 


Levert av IdrettenOnline