Treningsavgift aktive pr. 01.08.2021

* alle satser gjelder per halvår

 
Partier/grupperKroner pr. halvår
Minifres900
Gymlek900
Piker 6-7900
Piker 8-91100
Piker 10-111100
Piker 12-131100
Piker Ungdom1100
Gymnastikktroppen1000
Gutter 6-7900
Gutter 8-101100
Gutter 11-141300
T&T1250
RG Micro1000
RG Mini1200
RG1600
Konkurranseturn Piker2100
Konkurranseturn Gutter2150
Styrke-/kondisjonspartier to treninger pr. Uke600
Styrke-/kondisjonspartier mer enn to treninger pr. Uke700
Tillegg per ekstra parti350


Dersom man velger og delta på foreningens inntektbringende tiltak, vil treningsavgiften reduseres med kr 450. - les informasjon nedenfor.
Styrke-/kondisjonspartier deltar ikke på innteksbringende tiltak.

Informasjon om inntektsbringende tiltak

På grunn av idrettens regler knyttet til dugnad, kan vi ikke pålegge våre medlemmer å delta på inntektsbringende tiltak. Styret har derfor endret systemet for beregning av treningsavgift.

Vi vil øke treningsavgiften tilsvarende inntekter på inntektsbringende tiltak. Dersom man ønsker og delta på inntektsbringende tiltak, vil man få en reduksjon i treningsavgiften tilsvarende summen man må selge lodd, skrapelodd, julekalendere osv for, kr 450,-. 

Dvs at dersom man har en gymnast på Piker 6-7 der man nå i treningsavgift betaler 900,- . Dersom man ønsker og delta på inntektsbringende tiltak, vil fakturaen blir redusert til 550,- og man får egen faktura på inntektsbringende tiltak, 450,- når dette blir levert ut.

Det er ikke anledning til å delta på deler av inntektsbringende tiltak, man må delta på hele tiltaket og selge for 450,-.

Det må gis beskjed i god tid før hvert treningshalvår dersom man ønsker og endre på om man vil delta/ikke delta på inntektsbringende tiltak.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen jf foreningens lov §4. 
Medlemskontingent dekker kontingent til NGTF, VOGTK og HIR, samt trenerlisensen til NGTF.


Medlemskontingenten er pr. 01.08.2020 kr. 100,- pr. halvår. Foresatte på Gymlek og MiniFres er også medlemmer på grunn av forsikringen.

Alle kr.100,-

Fakturagebyr

Det tilkommer kr. 15,- på alle fakturaer som sendes ut fra foreningen.