Styret 2022Rolle:Navn:Telefon:Epost:
LederChristine Moe Klingstrøm991 24 866moekling@online.no
NestlederGrethe Dahl414 35 344grethedahl72@gmail.com
SekretærTherese Andersen
988 19 313
thereseandersen_@hotmail.com
KassererMarianne Grimstad419 25 233mariannegrimstad@hotmail.com
StyremedlemKristine A. Uldal97 71 18 63kristine.uldal@hotmail.com
StyremedlemSimen Ystrøm

StyremedlemSølve Falch-Pedersen

StyremedlemHelen Iselin Olsen916 80 425heleneo@live.no
Presentasjon av styret:


Leder: Christine Moe Klingstrøm

Arbeidssted: KGH Customs Services

Etter å ha vært gymnast på massepartier, konkurranseturn, RG og kondisjonspartier fra hun var 4 til 18 år kom Christine tilbake som medlem i foreningen for noen år siden. Har siden det vært hovedinstruktør på Gymlek, Minifres og på kondisjonspartiene. Hun er nå instruktør på StramOpp og er aktiv gymnast på Gymnastikktroppen. Er gift med Steinar som er materialforvalter for foreningen og de har to jenter på 16 og 20 år som begge er både gymnaster og instruktører i foreningen. Etter først ett år som vara har hun sittet i styret i 11 år, og er i 2022 i sitt 9. år som leder. I april 2020 ble hun ansatt som Administrasjonssekretær i 10% stilling i foreningen. Hun er også politiattestansvarlig. Christine sitter også som styremedlem i styret til Halden Idrettsråd.Nestleder: Grethe Dahl

Arbeidssted: Halden kommune

Grethe har vært medlem i foreningen siden 1979. Hun har erfaring som gymnast fra Rytmisk gymnastikk (RG), Sportsaerobic og Fredrikshalds gymnastikktropp. Fra 1987 har hun hatt en rekke instruktørverv i foreningen. Hovedsakelig har hun vært instruktør på RG, men også Konkurranseturn piker, Gymlek og Gymnaestradadamer/landsturnstevnedamer. Hun også vært kretsdommer i Rytmisk Gymnastikk, og hun var leder for Teknisk Utvalg Rytmisk Gymnastikk i Østfold Gymnastikk- og Turnkrets i to år. I styret i Fredrikshalds Turnforening har hun hatt flere ulike verv: Instruktørkontakt, nestleder, sekretær, styremedlem (overturner damer het det den gangen!) og vara til styret. Etter drøyt 10 år i styret tok hun en pause fra styreverv, før hun igjen gikk på som sekretær og deretter nestleder. Grethe sitter nå i styret for 10 året på rad i denne perioden. Hun har også en datter som er aktiv på Gymnastikktroppen.

Sekretær:Therese Andersen

Arbeidssted:Halden kommune

Therese begynte å turne da hun  var 7 år, og har vært medlem i foreningen siden det. Først som gymnast på  rytmisk gymnastikk deretter på massepartiene og foreningstroppen. Vært  instruktør i mange år på flere av foreningens partier. Dette er hennes 7 år i styret.


Kasserer: Marianne Grimstad

Arbeidssted: Fred. Olsen & Co

Marianne har vært medlem i foreningen siden 1980 og har siden det vært aktiv gymnast. Er nå aktiv på kondisjonspartiene og "stevnedamer". Siden 1996 har hun hatt flere verv i foreningen. Blant annet hjelpekasserer, vara til styret og sekretær. Har hatt verv i styret siden 2002, nå som kasserer. På våre arrangementer er hun ofte å finne i eller i nærheten av kiosken. Mellom 2005 og 2016 satt hun i ØGTK's styre. Først som sekretær, så som kasserer.

Styremedlem: Kristine Arvanitis Uldal

Arbeidssted: Student ved høgskolen i Østfold, ved linjen grunnskolelærer


Kristine gått på turn siden hun var 8 år gammel, de fleste årene på konkurranseturn. Har vært instruktør i åtte år, og har vært innom de fleste massepartiene i løpet av disse årene. Nå er hun hovedinstruktør på konkurranseturn piker, gutter 6-7 og Trampett og Tumbling.I tillegg er hun gymnast på gymnastikktroppen.
Dette blir hennes andre år i styret. Hun har også verv som barneidrettsansvarlig.


Styremedlem:Simen Ystrøm

Arbeidssted:


Styremedlem:Sølve Falch-Pedersen

Arbeidsted: Riis Elektro

Sølve er født i en turnfamilie og har vært en del av Fredrikshalds turnforening hele livet. Han har drevet aktivt med konkurranse turn tidligere og vært instruktør på konkurranse parti Gutter, Gutter 9-14 år, trampett og tumbeling,  samt Old Boys. Sølve har tidligere vært instruktørkontakt i  foreningen. Dette er hans første år i styret.Styremedlem: Helene Iselin Olsen

Arbeidssted: Halden Kommune

Helene har gått  på turn siden hun var  4 år. Startet i tillegg som instruktør når hun var 14 som  på piker 6-7år. Har videre trent både 8-9, 12-13 og er nå instruktør for Piker ungdom. I tillegg er hun gymnast på gymnastikktroppen. Helene er styremedlem på fjerde året.