Treningsavgift aktive pr. 01.08.2020

* alle satser gjelder per halvår

 
Partier/grupperHøst 2020, kr.
Minifres850
Gymlek850
Piker 6-7850
Piker 8-91050
Piker 10-111050
Piker 12-131050
Piker Ungdom1050
Gymnastikktroppen950
Gutter 6-7850
Gutter 8-101050
Gutter 11-141150
T&T1150
RG Micro950
RG1300
RG Konkurranse1500
Konkurranseturn Piker1750
Konkurranseturn Gutter1800
Styrke-/kondisjonspartier to treninger pr. Uke600
Styrke-/kondisjonspartier mer enn to treninger pr. Uke700
Tillegg per ekstra parti250


Dersom man velger og delta på foreningens inntektbringende tiltak, vil treningsavgiften reduseres med kr 450. - les informasjon nedenfor.
På visse partier er det ikke økt til full treningsavgift enda, dette vil bli gjort fra høsten 2021.
Styrke-/kondisjonspartier deltar ikke på innteksbringende tiltak.

Informasjon om inntektsbringende tiltak

På grunn av idrettens regler knyttet til dugnad, kan vi ikke pålegge våre medlemmer å delta på inntektsbringende tiltak. Styret har derfor endret systemet for beregning av treningsavgift.

Vi vil øke treningsavgiften tilsvarende inntekter på inntektsbringende tiltak. Dersom man ønsker og delta på inntektsbringende tiltak, vil man få en reduksjon i treningsavgiften tilsvarende summen man må selge lodd, skrapelodd, julekalendere osv for, kr 450,-. 

Dvs at dersom man har en gymnast på Piker 6-7 der man nå betaler 400,- i treningsavgift vil dette bli økt til 850,- fra høsten 2020. Dersom man ønsker og delta på inntektsbringende tiltak, vil fakturaen blir redusert til 400,- og man får egen faktura på inntektsbringende tiltak, 450,- når dette blir levert ut.

Det er ikke anledning til å delta på deler av inntektsbringende tiltak, man må delta på hele tiltaket og selge for 450,-.

Det må gis beskjed i god tid før hvert treningshalvår dersom man ønsker og endre på om man vil delta/ikke delta på inntektsbringende tiltak.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen jf foreningens lov §4. 
Medlemskontingent dekker kontingent til NGTF, VOGTK og HIR, samt trenerlisensen til NGTF.


Medlemskontingenten er pr. 01.08.2020 kr. 100,- pr. halvår. Foresatte på Gymlek og MiniFres er også medlemmer på grunn av forsikringen.

Alle kr.100,-

Fakturagebyr

Det tilkommer kr. 15,- på alle fakturaer som sendes ut fra foreningen.


Levert av IdrettenOnline