Styret 2017


Rolle:Navn:Telefon:Epost:
LederChristine Moe Klingstrøm991 24 866moekling@online.no
NestlederGrethe Dahl414 35 344grethedahl72@gmail.com
SekretærCaroline Karlsen926 43 783caroline.karlsen80@gmail.com
KassererMarianne Grimstad419 25 233mariannegrimstad@hotmail.com
StyremedlemTherese Andersen988 19 313thereseandersen_@hotmail.com
StyremedlemSvein Tore Furuvarp452 31 856tomrerst@halden.net
StyremedlemBjørn Steinar Svendberg979 84 462bjornsve79@gmail.com
Presentasjon av styret:


Leder: Christine Moe Klingstrøm

Arbeidssted: KGH Customs Services

Etter å ha vært gymnast på massepartier, konkurranseturn, RG og kondisjonspartier fra hun var 4 til 18 år kom Christine tilbake som medlem i foreningen for noen år siden. Har siden det vært hovedinstruktør på Gymlek, Minifres og på kondisjonspartiene. Hun er nå instruktør på StramOpp og er aktiv gymnast på Særtroppen.Har to jenter på 10 og 14 som er gymnaster i foreningen, den eldste er også instruktør. Etter ett år som vara har hun sittet i styret i 7 år, og er i 2017 i sitt 4. år som leder for foreningen. Hun er også politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig.Nestleder: Grethe Dahl

Arbeidssted: Halden kommune

Grethe har vært medlem i foreningen siden 1979. Hun har erfaring som gymnast fra Rytmisk gymnastikk (RG), Sportsaerobic og Særtroppen. Fra 1987 har hun hatt en rekke instruktørverv i foreningen. Hovedsakelig har hun vært instruktør på RG, men også Konkurranseturn piker, Bevelgeseslek og Gymnaestradadamer/Stevnedamer. Hun også vært kretsdommer i Rytmisk Gymnastikk, og hun var leder for Teknisk Utvalg Rytmisk Gymnastikk i Østfold Gymnastikk- og Turnkrets i to år. I styret i Fredrikshalds Turnforening har hun hatt flere ulike verv: Instruktørkontakt, nestleder, styremedlem (overturner damer het det den gangen!) og vara til styret. Nå sitter hun som sekretær på tredje året. Grethe har en datter som er aktiv i RG konkurranse.

Caroline.jpg

Sekretær: Caroline Karlsen

Arbeidssted: Tryggheim barnehage

Caroline har vært medlem i foreningen i over 30år. Hun har vært innom de fleste grener som utøver, i tillegg til at hun har vært instruktør på ulike partier. Har tidligere hatt verv i både kretsen og styret, og ble valgt inn igjen i styret i 2015. Er aktiv gymnast på Særtroppen, og har egne barn i foreningen.


Kasserer: Marianne Grimstad

Arbeidssted: Fred. Olsen & Co

Marianne har vært medlem i foreningen siden 1980 og har siden det vært aktiv gymnast. Er nå aktiv på kondisjonspartiene og "stevnedamer". Siden 1996 har hun hatt flere verv i foreningen. Blant annet hjelpekasserer, vara til styret og sekretær. Har hatt verv i styret siden 2002, nå som kasserer. På våre arrangementer er hun ofte å finne i eller i nærheten av kiosken. Mellom 2005 og 2016 satt hun i ØGTK's styre. Først som sekretær, så som kasserer.

Styremedlem: Therese Andersen

Arbeidssted: Hjortsberg skole

Therese begynte å turne da hun var 7 år, og har vært medlem i foreningen siden det. Først som gymnast på rytmisk gymnastikk deretter på massepartiene og foreningstroppen. Vært instruktør i mange år på flere av foreningens partier. Har en datter på piker 8-9år og er nyvalgt i styret.


Styremedlem: Bjørn Steinar Svendberg

Arbeidssted:


Styremedlem: Svein Tore Furuvarp

Arbeidssted: Tømrer Svein Tore A/S

Svein-Tore er ny i turnmiljøet, men har vært aktiv innenfor idrett i flere år. Kom inn i styret i 2015 og er nå i sitt tredje år som styremedlem. Han har tre sønner som alle er medlemmer i klubben, to som aktive utøvere og en som instruktør.Powered by: Bloc