Styret 2018


Rolle:Navn:Telefon:Epost:
LederChristine Moe Klingstrøm991 24 866moekling@online.no
NestlederGrethe Dahl414 35 344grethedahl72@gmail.com
SekretærCaroline Karlsen926 43 783caroline.karlsen80@gmail.com
KassererMarianne Grimstad419 25 233mariannegrimstad@hotmail.com
StyremedlemTherese Andersen988 19 313thereseandersen_@hotmail.com
StyremedlemSvein Tore Furuvarp452 31 856tomrerst@halden.net
StyremedlemBjørn Steinar Svendberg979 84 462bjornsve79@gmail.com
StyremedlemMari Hauge Huseby
mari@ada-vilde.com
Presentasjon av styret:


Leder: Christine Moe Klingstrøm

Arbeidssted: KGH Customs Services

Etter å ha vært gymnast på massepartier, konkurranseturn, RG og kondisjonspartier fra hun var 4 til 18 år kom Christine tilbake som medlem i foreningen for noen år siden. Har siden det vært hovedinstruktør på Gymlek, Minifres og på kondisjonspartiene. Hun er nå instruktør på StramOpp og er aktiv gymnast på Særtroppen.Har to jenter på 11 og 15 som er gymnaster i foreningen, den eldste er også instruktør. Etter ett år som vara har hun sittet i styret i 8 år, og er i 2018 i sitt 5. år som leder for foreningen. Hun er også politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig. Christine sitter også som vara i styret til Halden Idrettsråd.Nestleder: Grethe Dahl

Arbeidssted: Halden kommune

Grethe har vært medlem i foreningen siden 1979. Hun har erfaring som gymnast fra Rytmisk gymnastikk (RG), Sportsaerobic og Fredrikshalds gymnastikktropp. Fra 1987 har hun hatt en rekke instruktørverv i foreningen. Hovedsakelig har hun vært instruktør på RG, men også Konkurranseturn piker, Gymlek og Gymnaestradadamer/landsturnstevnedamer. Hun også vært kretsdommer i Rytmisk Gymnastikk, og hun var leder for Teknisk Utvalg Rytmisk Gymnastikk i Østfold Gymnastikk- og Turnkrets i to år. I styret i Fredrikshalds Turnforening har hun hatt flere ulike verv: Instruktørkontakt, nestleder, sekretær, styremedlem (overturner damer het det den gangen!) og vara til styret. Etter drøyt 10 år i styret tok hun en pause fra styreverv, før hun igjen gikk på som sekretær og deretter nestleder. Grethe sitter nå i styret for 6 året på rad i denne perioden. Hun har også en datter som er aktiv i RG konkurranse, og Grethe selv er fortsatt instruktør for Gymnaestrada/Landsturnstevne-damer.

Caroline.jpg

Sekretær: Caroline Karlsen

Arbeidssted: Tryggheim barnehage

Caroline har vært medlem i foreningen i over 30 år. Hun har vært innom de fleste grener som utøver, i tillegg til at hun har vært instruktør på ulike partier. Har tidligere hatt verv i både kretsen og styret, og ble valgt inn igjen i styret i 2015. Hun har barn som er aktive gymnaster i foreningen.


Kasserer: Marianne Grimstad

Arbeidssted: Fred. Olsen & Co

Marianne har vært medlem i foreningen siden 1980 og har siden det vært aktiv gymnast. Er nå aktiv på kondisjonspartiene og "stevnedamer". Siden 1996 har hun hatt flere verv i foreningen. Blant annet hjelpekasserer, vara til styret og sekretær. Har hatt verv i styret siden 2002, nå som kasserer. På våre arrangementer er hun ofte å finne i eller i nærheten av kiosken. Mellom 2005 og 2016 satt hun i ØGTK's styre. Først som sekretær, så som kasserer.


Styremedlem: Therese Andersen

Arbeidssted: Hjortsberg skole

Therese begynte å turne da hun var 7 år, og har vært medlem i foreningen siden det. Først som gymnast på rytmisk gymnastikk deretter på massepartiene og foreningstroppen. Vært instruktør i mange år på flere av foreningens partier. Dette er hennes 3 år i styret.


Styremedlem: Bjørn Steinar Svendberg

Arbeidssted: Nexans Norway

Bjørn er pappa til to gutter som går på konkurransepartiet. Eldste sønn har vært gymnast i foreningen i 10 år, så Bjørn han er godt kjent med foreningen. Han kom inn i styret for i 2016, og sitter nå for tredje året som styremedlem. 


Styremedlem: Mari Hauge Huseby

Arbeidsted: Eier/Daglig leder Ada&Vilde as
Spesialdesign/konsulent vesker, accessoirer, reiseeffekter
 

Mari er ny i turnmiljøet. Hennes datter er en ivrig gymnast og har vært medlem i 2 år.   Hun er opptatt av at barn og unge er fysisk aktive og gleden ved å være i en forening med mange medlemmer og en lang historie. Opptatt av breddeturn og å få understreket de unike og positive effekter nettopp turn gir. Gleder seg til å få lov til å være med å fortsatt fremme et godt og positivt miljø, utvikling sportslig, felles opplevelser og arrangementer. Haldenentusiast og spesielt engasjert og interessert  i byens sentrumsutvikling som også inneholder planer om ny hall.Styremedlem: Svein Tore Furuvarp

Arbeidssted: Tømrer Svein Tore A/S

Svein-Tore har ikke langt erfaring i turnmiljøet, men har vært aktiv innenfor idrett i flere år. Kom inn i styret i 2015 og er nå i sitt fjerde år som styremedlem. Han har tre sønner som alle er medlemmer i klubben, to som aktive utøvere og en som instruktør.Levert av IdrettenOnline